Tokyo Police Clubs efterlängtade debutskiva i april

Det kanadensiska indierockarna Tokyo Police Clubs efterlängtade debutskiva är nu på g. Skivan kommer heta Elephant Shell och releasas i april 2008.